Kết quả bóng đá Việt Nam (V League)

Ngày 30-05-2023

FT - 30/05
Cong An Ha Noi
0 - 0
Khatoco Khanh Hoa
FT - 30/05
Binh Dinh
1 - 1
Hai Phong

Ngày 28-05-2023

FT - 28/05
Thanh Hoa
3 - 2
Viettel FC

Ngày 27-05-2023

FT - 27/05
Hong Linh Ha Tinh
4 - 3
Ho Chi Minh
FT - 27/05
Da Nang
1 - 1
Hoang Anh Gia Lai
FT - 27/05
Becamex Binh Duong
1 - 1
Hanoi FC

Ngày 26-05-2023

FT - 26/05
Cong An Ha Noi
2 - 1
Song Lam Nghe An
FT - 26/05
Hai Phong
2 - 1
Khatoco Khanh Hoa
FT - 26/05
Binh Dinh
1 - 1
Nam Dinh FC

Ngày 22-05-2023

FT - 22/05
Hanoi FC
1 - 1
Da Nang

Ngày 21-05-2023

FT - 21/05
Ho Chi Minh
3 - 5
Cong An Ha Noi
FT - 21/05
Khatoco Khanh Hoa
1 - 1
Becamex Binh Duong

Ngày 20-05-2023

FT - 20/05
Viettel FC
2 - 1
Binh Dinh
FT - 20/05
Song Lam Nghe An
2 - 2
Hong Linh Ha Tinh
FT - 20/05
Nam Dinh FC
1 - 1
Hai Phong

Ngày 19-05-2023

FT - 19/05
Hoang Anh Gia Lai
2 - 2
Thanh Hoa

Ngày 17-04-2023

FT - 17/04
Hai Phong
0 - 0
Viettel FC
FT - 17/04
Binh Dinh
3 - 1
Hanoi FC
FT - 17/04
Thanh Hoa
5 - 3
Ho Chi Minh

Ngày 16-04-2023

FT - 16/04
Cong An Ha Noi
4 - 0
Nam Dinh FC
FT - 16/04
Hong Linh Ha Tinh
3 - 0
Becamex Binh Duong
FT - 16/04
Khatoco Khanh Hoa
1 - 0
Da Nang

Ngày 15-04-2023

FT - 15/04
Song Lam Nghe An
3 - 1
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 13-04-2023

FT - 13/04
Hanoi FC
3 - 0
Hai Phong
FT - 13/04
Ho Chi Minh
1 - 1
Binh Dinh

Ngày 12-04-2023

FT - 12/04
Thanh Hoa
4 - 1
Hong Linh Ha Tinh
FT - 12/04
Da Nang
0 - 0
Viettel FC
FT - 12/04
Becamex Binh Duong
1 - 2
Cong An Ha Noi

Ngày 11-04-2023

FT - 11/04
Nam Dinh FC
1 - 0
Song Lam Nghe An
FT - 11/04
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 08-04-2023

FT - 08/04
Ho Chi Minh
1 - 3
Hanoi FC
FT - 08/04
Cong An Ha Noi
1 - 1
Hai Phong
FT - 08/04
Hong Linh Ha Tinh
0 - 0
Da Nang
FT - 08/04
Binh Dinh
0 - 1
Thanh Hoa

Ngày 07-04-2023

FT - 07/04
Song Lam Nghe An
1 - 1
Becamex Binh Duong
FT - 07/04
Nam Dinh FC
1 - 1
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 06-04-2023

FT - 06/04
Viettel FC
1 - 4
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 19-02-2023

FT - 19/02
Viettel FC
0 - 0
Nam Dinh FC
FT - 19/02
Hoang Anh Gia Lai
1 - 1
Cong An Ha Noi

Ngày 18-02-2023

FT - 18/02
Hai Phong
2 - 3
Hong Linh Ha Tinh
FT - 18/02
Da Nang
2 - 3
Binh Dinh

Ngày 17-02-2023

FT - 17/02
Hanoi FC
0 - 0
Thanh Hoa
FT - 17/02
Khatoco Khanh Hoa
2 - 2
Song Lam Nghe An
FT - 17/02
Becamex Binh Duong
1 - 2
Ho Chi Minh

Ngày 14-02-2023

FT - 14/02
Cong An Ha Noi
1 - 2
Viettel FC
FT - 14/02
Nam Dinh FC
2 - 2
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 13-02-2023

FT - 13/02
Ho Chi Minh
0 - 2
Khatoco Khanh Hoa
FT - 13/02
Hong Linh Ha Tinh
2 - 3
Hanoi FC

Ngày 12-02-2023

FT - 12/02
Binh Dinh
1 - 0
Becamex Binh Duong
FT - 12/02
Thanh Hoa
1 - 0
Da Nang
FT - 12/02
Song Lam Nghe An
1 - 1
Hai Phong

Ngày 09-02-2023

FT - 09/02
Hanoi FC
2 - 0
Cong An Ha Noi
FT - 09/02
Hong Linh Ha Tinh
0 - 0
Viettel FC

Ngày 08-02-2023

FT - 08/02
Ho Chi Minh
0 - 1
Hai Phong
FT - 08/02
Da Nang
0 - 1
Nam Dinh FC
FT - 08/02
Becamex Binh Duong
1 - 1
Hoang Anh Gia Lai

Ngày 07-02-2023

FT - 07/02
Binh Dinh
3 - 0
Khatoco Khanh Hoa
FT - 07/02
Thanh Hoa
0 - 0
Song Lam Nghe An

Ngày 05-02-2023

FT - 05/02
Viettel FC
1 - 1
Hanoi FC

Ngày 04-02-2023

FT - 04/02
Hai Phong
2 - 2
Becamex Binh Duong
FT - 04/02
Hoang Anh Gia Lai
0 - 0
Hong Linh Ha Tinh

Ngày 03-02-2023

FT - 03/02
Cong An Ha Noi
5 - 0
Binh Dinh
FT - 03/02
Song Lam Nghe An
1 - 1
Da Nang
FT - 03/02
Nam Dinh FC
1 - 0
Ho Chi Minh
FT - 03/02
Khatoco Khanh Hoa
1 - 2
Thanh Hoa